Contacta amb nosaltres

NOM:
E-MAIL:
TELÈFON:
COMENTARIS:

La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer del que és responsable NETEGES TOT NET, SA Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD ), sobre protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació.
En qualsevol moment vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i oposició, o si escau, a la limitació i / o cancel·lació del tractament, comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals a Ctra. De Montcada, 600, 08223, Terrassa , Barcelona o mitjançant un correu electrònic a s.rojas@netegestotnet.com.